aktywnie działamy na rzecz młodzieży oraz młodzieżowych rad miast i gmin

partycypacja

Petycje Bartłomieja Maksymowicza do Sejmu R.P.

Petycje Bartłomieja Maksymowicza do Sejmu R.P.

Młodzież Plus, partycypacja, rady młodzieżowe, Sejm R.P.
20 listopada br. skierowałem do Sejmu R.P. trzy moje petycje, mające poprawić sytuację prawną młodzieżowych rad miast (gmin) i młodzieżowych sejmików, a także wprowadzające program MŁODZIEŻ PLUS na poziomie krajowym. Moje propozycje dotyczą nowelizacji dwóch ustaw: o samorządzie gminy oraz o samorządzie województwa. Zaproponowałem, aby wszystkie moje petycje z propozycjami nowelizacji ustaw Sejm R.P.  rozpoznał w trakcie prac legislacyjnych nad poselskim projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001). Szczegółowe informacje o petycjach - na mojej stronie. Prace Sejmu R.P. nad moimi petycjami można obserwować na stronie Komisji do Spraw Petycji
Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Międzynarodowy Kongres Praw Dziecka

Młodzież Plus, partycypacja, rady młodzieżowe
16 września 2017 miałem zaszczyt wystąpić na Międzynarodwym Kongresie Praw Dziecka organizowanym m.in. przez Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Moje wystąpienie w panelu "Odsłona przyszłości" zatytułowałem "Po drabinie partycypacji do demokracji". Podkreślałem, że „młodzi ludzie potrzebują autentyczności, a nie fasadowych rozwiązań. Wsłuchanie się w głos młodych ludzi to dobra droga, dziękuję, że tutaj na Kongresie się to właśnie dzieje”. Mówiłem o aktywności obywatelskiej młodych ludzi, partycypacji dzieci i młodzieży, programie Młodzież Plus, a także o propozycji obniżenia wieku wyborczego do 16 lat! Nastolatki przy urnach wyborczych to nie żadna fanaberia - ale racjonalnie uświadomiona konieczność! Przypomniałem także rządzącym, że to władza jest dla obywatela - a nie obywa
Projekt Młodzież plus!

Projekt Młodzież plus!

Młodzież Plus, Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego, partycypacja, rady młodzieżowe
MŁODZIEŻ PLUS Podstawowym celem tego unikalnego programu jest zrealizowanie w Polsce, w praktyce naszego działania, fundamentalnych zapisów Europejskiej Karty Uczestnictwa Młodych Ludzi w Życiu Lokalnym i Regionalnym. Mówiąc wprost - chodzi o to, aby młodzi mieszkańcy polskich miast mieli więcej niż dotąd do powiedzenia w swoim własnym mieście i regionie. Dlatego chcemy uruchomienia w polskich miastach i gminach m.in.  młodzieżowych budżetów obywatelskich! Pilotażowo projekt ma być realizowany jako pierwszy w Gliwicach. Wkrótce podejmę działania, aby zrealizować go na obszarze województwa śląskiego.  Ale zawsze czekamy na propozycje - co możemy zrobić dla młodych ludzi w naszym mieście, regionie, kraju, Unii Europejskiej. Bartłomiej Maksymowicz zastępca przewodniczącego Młodzieżoweg