aktywnie działamy na rzecz młodzieży oraz młodzieżowych rad miast i gmin

dokumenty UE

Europejski Pakt dla Młodzieży:

Europejska karta uczestnictwa młodych ludzi
w życiu lokalnym i regionalnym:

Część I.  Polityki sektorowe:

Część II.  Sposoby uczestnictwa młodych:

Część III. Uczestnictwo instytucjonalne młodych w życiu lokalnym i regionalnym: