aktywnie działamy na rzecz młodzieży oraz młodzieżowych rad miast i gmin

Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego

Mlodziez-Plus--300x123 Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego

czwartek 22 czerwca 2017  godz. 15.oo

Sala Sejmu Śląskiego

Delegacje (od 1 do 5 osób) młodzieżowych radnych, reprezentujących młodzieżowe rady miast i gmin woj. śląskiego, zapraszamy w czwartek 22 czerwca br. o godz. 15.oo do Sali Sejmu Śląskiego (Katowice, ul. Ligonia 46):


KONGRES RAD MŁODZIEŻOWYCH

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

patronat-marszałek-1024x217 Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego

Patronat medialny:

patronaty_92 Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego

zarejestruj Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego


Celem Kongresu jest przeprowadzenie partnerskiej, pogłębionej debaty z młodzieżowymi radnymi naszego województwa, nad aktualną kondycją młodzieżowych rad miast i gmin. Chcemy przedstawić władzom województwa oraz samorządom lokalnym rekomendacje działań, umożliwiających aktywizację tej formy partycypacji obywatelskiej najmłodszych mieszkańców naszego regionu.

Chcemy także wesprzeć ideę powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego oraz zaprezentować uczestnikom Kongresu systemowe formy aktywizacji obywatelskiej młodzieży. M.in. zaprezentujemy unikalny projekt „MŁODZIEŻ PLUS” tj. młodzieżowy budżet obywatelski,  którego realizacja rozpoczyna się w Gliwicach.

Podczas Kongresu zamierzamy wypracować systemowe rozwiązania poprawiające funkcjonowanie młodzieżowych rad miast i gmin. Rekomendacje Kongresu zostaną przedstawione posłom Parlamentarnego Zespołu ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Chcemy wypracować założenia optymalnej polityki młodzieżowej władz lokalnych, regionalnych i krajowych. Jej zasadniczym celem musi być mądre wspieranie pożytecznych inicjatyw młodych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Takich, które umożliwią realizację różnorodnych inicjatyw młodzieżowych oraz wzmocnią kompetencje obywatelskie młodego pokolenia.

Bartłomiej Maksymowiczbartlomiej-maksymowicz-100x100 Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego
prezes Stowarzyszenia Młodzieżowych Rad Miast
przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice

zarejestruj Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego


Uwaga:
Prosimy rejestrować delegacje Rad Młodzieżowych w składzie od 1 do 5 osób.
Opiekunowie Rad mogą uczestniczyć w Kongresie bez rejestracji, jako obserwatorzy.

Zapraszamy do kontaktu z nami, a także do udziału w Kongresie, młodych ludzi
którzy chcą powołać w swojej miejscowości młodzieżową radę…

Patronat medialny:

patronaty_92 Kongres Rad Młodzieżowych Województwa Śląskiego