aktywnie działamy na rzecz młodzieży oraz młodzieżowych rad miast i gmin

statut

STATUT STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻOWYCH RAD MIAST